Proverite ventil može da se instalira u riser cevi od tečnost To

Ventil modeli su u osnovi CK41H i CK44H, naravno, se odnose na drugi materijal šifre drugi rekao, 41 samo može da se instalira u horizontalni naftovodima, 44 se mogu montirati u vertikalne cevi i toga medija na gore, to može biti referenca stanica vratite ventil strukturu.